ภาพรวมหน้าบัญชีของคุณเมื่อ Login เข้าไป

0

ภาพรวมหน้าบัญชีของคุณเมื่อ Login เข้าไป

Changed status to publish
0

ภาพรวมหน้าบัญชีของคุณเมื่อ Login เข้าไป

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ Login เข้าไปในระบบ my.factomart

1. คุณจะเห็นราคา online price สำหรับลูกค้าทั่วไป

2. ไม่สามารถเช็ค Stock ได้

กรณีที่ลูกค้า Login เข้าไปในระบบ my.factomart

1. คุณจะเห็นราคาพิเศษที่บริษัทคุณจะได้รับ

2. สามารถเช็คจำนวน Stock ได้

 

Changed status to publish
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.