ภาพรวมหน้าบัญชีของคุณเมื่อ Login เข้าไป

0

ภาพรวมหน้าบัญชีของคุณเมื่อ Login เข้าไป

Changed status to publish
0

ภาพรวมหน้าบัญชีของคุณเมื่อ Login เข้าไป

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ Login เข้าไปในระบบ my.factomart

1. คุณจะเห็นราคา online price สำหรับลูกค้าทั่วไป

2. ไม่สามารถเช็ค Stock ได้

กรณีที่ลูกค้า Login เข้าไปในระบบ my.factomart

1. คุณจะเห็นราคาพิเศษที่บริษัทคุณจะได้รับ

2. สามารถเช็คจำนวน Stock ได้

 

Changed status to publish