วิธีการ Calibrate จอแสดงน้ำหนักเครื่องชั่ง PAXS0000 แบรนด์ Redlion อย่างไร? ทำให้ดู

0

วิธีการ Calibrate จอแสดงน้ำหนักเครื่องชั่ง PAXS0000 แบรนด์ Redlion?

Asked question
0

วิธีการ Calibrate จอแสดงน้ำหนักเครื่องชั่ง PAXS0000 แบรนด์ Redlion

หน้าจอแสดงน้ำหนักเครื่องชั่งก่อนจะใช้งานต้องมีการ Calibrate เพื่อให้ตัวอุปกรณ์ รู้ค่าน้ำหนักจริงที่ใช้งาน โดยปกติ เครื่องชั่งทัวไป ทั้งเครื่องชั่งในงานอุตสาหกรรม จะใช้น้ำหนักจริงในการ Calibrate เพื่องป้องกันการ Error และได้ค่าที่แม่นยำ

วิธีการการตั้งค่า พารามิตเตอร์

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง pro สลับกับ no ที่หน้าจอ

กด F1 (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง 1-INP ก็คือโปรแกรมที่1 ในการ Calibrate

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Range ซึ่งเป็นค่า Default อยู่แล้วคือ 0.02u

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง dECPt คือจำนวนทศนิยมที่จะใช้งาน(ในตัวอย่างใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

กด F1 คือการปรับขึ้น

กด F2 คือการปรับบลง

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง round เป็น 0.1 คือค่า Default

กด PAR 1ครั้ง หน้าจอจะแสดง Filter เป็น 1.0 คือค่า Default

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Band เป็น 1.0

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Pts คือจำนวน  point ที่เราจะ Scale โดยส่วนมากใช้ที่ 2 point

(ในตัวอย่างใช้ที่ 2 point แบรน Redlion สามารถสเกลได้ถึง 16 point)

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Style สลับกับ Key

กด F1 (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Apply คือการ Calibrate โดยใช้น้ำหนักจริง

(โดยปกติ เครื่องชั่งทัวไป ทั้งเครื่องชั่งในงานอุตสาหกรรม จะใช้น้ำหนักจริงในการ Calibrate เพื่องป้องกันการ Error และได้ค่าที่แม่นยำ)

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง input 1 ที่สำคัญบนเครื่องชั่งต้องไม่มีอะไร

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง dSP 1 ค่าต้องเป็น 0

กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง input 2 ให้ใส่น้ำหนักลงบนเครื่องชั่ง (ตัวอย่างใช้ น้ำหนัก 5 กิโล)

กด PAR (1ครั้ง) คือการตกลง

จากนั้นใสน้ำหนัก 5 กิโล (ตามน้ำหนักลูกตุ้ม)

กด F1 ให้ตัวเลข สูงขึ้น กด RST ย้ำ ตัวเลขหน้าจะวิ่งเร็วขึ้น

กด F2 ให้ตัวเลข ต่ำลง  กด RST ย้ำ ตัวเลขหน้าจะวิ่งเร็วขึ้น

กด PAR จนขึ้นคำว่า End

ทดสอบการชั่งน้ำหนัก โดยการวัตถุนำหนัก 5 กิโล หน้าจอก็จะแสดงน้ำหนักของวัตถุ

Changed status to publish