หากต้องการตั้งความเร็วในการแสดงผล ต้องตั้งฟังชั่นไหน