หาก input 1 ไม่มีสัญญาน mV เข้ามา ควรตรวจสอบอย่างไร