การกรณี VIBRATOR ทำงานทำให้หน้าจอตัวเลขวิ่ง เกิดจากอะไร