ในการทำงาน ต้องการชั่งวัตถุดิบ เช่น 4 วัตถุดิบ โดยไม่ต้องใช้ PLC ควรเลือกใช้รุ่นอะไร

0

ในการทำงาน ต้องการชั่งวัตถุดิบ เช่น 4 วัตถุดิบ โดยไม่ต้องใช้ PLC ควรเลือกใช้รุ่นอะไร

Asked question