ในการใช้ APPICATION ทดสอบแรงดึงหรือกด ฟังชั่นที่สำคัญต้องใช้คืออะไร

0

ในการใช้ APPICATION ทดสอบแรงดึงหรือกด ฟังชั่นที่สำคัญต้องใช้คืออะไร

Asked question