ในการใช้ APPICATION ทดสอบแรงดึงหรือกด ฟังชั่นที่สำคัญต้องใช้คืออะไร