หากหน้าจอ SYMC ขึ้น —– ด้านล่าง เกิดจากสาเหตุใดบ้าง