ขนาดของรางดิน หรือ Din rail ที่สามารถใช้งานร่วมกับ ขาเสียบของ relay รุ่น RXM, RPM, RUM, RPF และ RSB

0

ขนาดของรางดิน หรือ Din rail ที่เหมาะสม และ สามารถใช้งานได้กับ ขาเสียบ หรือ Socket ของ relay รุ่น RXM, RPM, RUM, RPF และ RSB คือ รางดิน ขนาด 35 มิลลิเมตร.

Asked question