วิธีการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ My.Factomart

0

วิธีการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ My.Factomart

Answered question
0

การสั่งซื้อสิน


1. เพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้า
2. ต้องการสรุปการสั่งซื้อให้กดที่ ดูตะกร้าและจุดชำระเงิน
3. ต้องการซื้อสินค้าต่อให้เลือกตรงนี้
4. จำนวนสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้าไปในตะกร้า

3. หน้าสรุปรายการการสั่งซื้อ
4. สามารถเพิ่มรายการสินค้าที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมเข้าไปได้โดยใส่รหัสสินค้าและจำนวน จากนั้นให้กด เพิ่มรายการสินค้า
5. ไปที่จุดชำระเงิน

6. เลือกที่อยู่ส่งของ

7.กรอกเลขอ้างอิง เช่น เลขที่ PO
8.เลือกที่อยู่วางบิล (กรณีเครดิต)
9.ดำเนินการต่อ


10. ต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดย้อนกลับ
11. ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดส่งคำสั่งซื้อ
12. ขึ้นหน้าข้อความเลข Order ให้กับลูกค้า

Changed status to publish