วิธีการทำใบเสนอราคาด้วยตัวเองที่ My.Factomart

0

วิธีการทำใบเสนอราคาด้วยตัวเองที่ My.Factomart

Answered question
0

วิธีการทำใบเสนอราคา

1.คลิกเข้าไปที่ ดูสินค้าแบบย่อ

2.คลิก เพิ่มเข้าในใบเสนอราคา

3.จะมีข้อความขึ้นอัตโนมัติ ถ้าต้องการสรุปรายการใบเสนอราคาให้คลิกไปที่ คำขอใบเสนอราคา

4.ในส่วนนนี้สามารถเพิ่มสินค้าในรายการขอใบเสนอราคาได้โดยการพิมพ์โมเดลสินค้า จำนวน และกดเพิ่มรายการสินค้า

5.รายการสินค้าที่ต้องการขอใบเสนอราคา สามารถเพิ่มจำนวน และลบรายการสินค้าได้

6.ให้เลือกี่อยุ่ในการจัดส่ง โดยในส่วนนี้เราตั้งค่าไว้แล้วในหัวข้อที่ 3

7.สามารถใส่ Comment เพิ่มเติมได้ เช่น ขอราคาพิเศษ, อ้างอิงเลขที่ PO และ อื่นๆ

8.กดส่งคำขอใบเสนอราคา

9.สรุปรายการขอใบเสนอราคา และที่อยู่จัดส่ง

10.Comment ลูกค้า

11.ข้อความ แจ้งเลขที่ใบเสนอราคา สามารถเลือกขอใบเสนอราคาใหม่ หรือดูใบเสนอราคา

12.เมื่อคลิกไปที่ ดูใบเสนอราคาจะไปที่หน้าสรุปรายการใบเสนอราคา

13.สามารถคลิกที่เลขที่ใบเสนอราคา เพื่อดูใบเสนอราคา

13.สามารถดาวโหลดเป็น PDF

14.หน้าตาของใบเสนอราคาที่ลูกค้าได้รับ

Changed status to publish