หากลืมรหัสผ่านเข้าระบบ my.factomart ต้องทำอย่างไร?

0

หากลืมรหัสผ่านเข้าระบบ my.factomart ต้องทำอย่างไร?

Changed status to publish
0

หากลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ my.factomart กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://my.factomart.com/

2. กด “เข้าสู่ระบบ”

3. กด “ลืมรหัสผ่าน” ที่หน้า เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

4. กรอกอีเมล์ของคุณ แล้วกด“ส่งอีเมลล์”

5. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับ หากไม่พบอีเมล กรุณาหาจากแฟ้มถังขยะหรือสแปม

6. กด “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

7. กรอกรหัสผ่านใหม่ จากนั้นให้กด “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

Changed status to publish
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.