วิธีการเช็คราคาพิเศษสำหรับคุณและองกรค์ของคุณ (สำหรับลูกค้ามีบัญชี Login) ต้องทำอย่างไร?

0

วิธีการเช็คราคาพิเศษสำหรับคุณและองกรค์ของคุณ (สำหรับลูกค่ามีบัญชี Login) ต้องทำอย่างไร?
กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ Login เข้าไปในระบบ my.factomart
1.คุณจะเห็นราคา online price สำหรับลูกค้าทั่วไป
2.ไม่สามารถเช็ค Stock ได้

กรณีที่ลูกค้า Login เข้าไปในระบบ my.factomart
1.คุณจะเห็นราคาพิเศษที่บริษัทคุณจะได้รับ
2.สามารถเช็คจำนวน Stock ได้

Changed status to publish