วิธีการเพิ่ม List และเพิ่มสินค้าใน Lits ต้องทำอย่างไร?

0

วิธีการเพิ่ม List และเพิ่มสินค้าใน Lits ต้องทำอย่างไร?

Unselected an answer
0

วิธีการนำสินค้าไปไว้ใน  รายการสิ่งที่ต้องการ

1.คลิกที่รูปสินค้าขึ้นข้อความ ดูแบบย่อ

2.เพิ่มไปที่รายการสิ่งที่ต้องการ

3.เลือกหัวข้อ List ที่เราต้องการนำสินค้าเข้าไป หรือต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กดเลือกที่ สร้างรายการใหม่

Unselected an answer
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.