จะค้นหาสินค้าบนเว็บไซต์ my.factomart ต้องทำอย่างไร?

0

จะหาสินค้าบนเว็บไซต์ my.factomart ต้องทำอย่างไร?

Changed status to publish
0

การค้นหาสินค้า

การค้นหาสินค้าสามารถหาได้ตามแถบเมนูต่างๆดังนี้

 1. เข้าไปที่แถบเมนูผลิตภัณฑ์ คุณจะพบกับหมวดสินค้า

 2. แบรนด์ เข้าไปที่เมนูนี้คุณจะพบกับแบรนด์สินค้าที่หลากหลายมากมาย

 3. โปรโมชั่น ในส่วนนี้จะรวบรวมโปรโมชั่นสินค้าไว้มากมายเพื่อให้คุณได้เข้าไปจับจอง

 4. แถบการค้นหา คุณสามารถใช้ Key words , Model, Brand หรือ Spec คร่าวๆ ในการค้นหา

การค้นหาสินค้าในเมนู ผลิตภัณฑ์

 1. คลิกที่เมนู ผลิตภัณฑ์

 2. หน้าหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด 17 หมวด

การค้นหาสินค้าในเมนู แบรนด์

 1. คลิกที่เมนู แบรนด์ พบกับ แบรนด์สินค้า 12 แบรนด์แนะนำ

 2. คลิกที่ And more than 200 brands

 3. พบกับแบรนด์สินค้ามากกว่า 200 แบรนด์ เรียงตามตัวอักษร

 

การค้นหาสินค้าในเมนู แถบการค้นหา

: การใช้แถบเมนูค้นหาสามารถใช้ Key words , Model, Brand หรือ Spec คร่าวๆ ในการค้นหา

 

การค้นหาสินค้าในเมนู โปรโมชั่น

 1. คลิกที่ Promotion & Clearance item

 2. พบกับหน้า Promotion ที่มี Banner promotion

Changed status to publish
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.