ข้อดีของการติดตั้ง Bypass Contactor สำหรับ Altistart – Soft Start ?

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

ข้อดีของการติดตั้ง Bypass Contactor สำหรับ Altistart – Soft Start ?

Answered question
0

การติดตั้ง Bypass Contactor สำหรับอุปกรณ์ Altistart – Soft Start คือเพื่อป้องกันกระแสที่ไหลผ่าน silicon controlled rectifier (SCRs) โดย Bypass Contactor จะปิดหน้าคอนแทคและให้กระแสไหลผ่านวงจร Bypass ไปที่มอเตอร์ เมื่อมอเตอร์เดินที่ Full Load. ซึ่งมีผลดีคือจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ silicon controlled rectifier (SCRs) และลดการเกิดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตัว Soft Starter

  จากภาพแสดงถึงการต่อวงจร Bypass Contact 

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.