เบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC สามารถเข้าสายด้วยสายไฟแบบปลายเปลือย ได้หรือไม่ ?

คู่มือและศูนย์รวมข้อมูล เบรกเกอร์ Circuit Breaker

เบรกเกอร์มีกี่แบบ หน้าที่ของเบรกเกอร์ ขนาดเบรกเกอร์ เลือกเบรกเกอร์แบบ LV MV หรือ HV เบรกเกอร์ใช้สำหรับทำอะไร มาดูคำตอบทั้งหมดได้ที่นี่

0

เบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC สามารถเข้าสายด้วยสายไฟแบบปลายเปลือย ได้หรือไม่ ?

Changed status to publish
0

เบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC สามารถเข้าสายด้วยสายไฟแบบปลายเปลือยได้ โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม Cable lugs ซึ่งมีหลายขนาดสำหรับเพิ่มลดขนาดของสายไฟตามกระแสที่ใช้จริง
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเฟรม คือ 100-250 AF และ 400-630AF

  • จากภาพแสดงถึง ช่วง 100-250AF Cabel lugs

  • จากภาพแสดงถึง ช่วง 400-630AF Bare Cabel มีทั้งแบบเข้า 1 สาย และ2 สาย

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.