การเลือก Encoder ทั้งที ต้องดูกันที่อะไรบ้าง?

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

การเลือก Encoder ทั้งที่ ต้องดูกันที่อะไรบ้าง?

Changed status to publish

Attachments

Kraime-32-2.jpg
0

การจะเลือกเอ็นโค้ดเดอร์(Encoder)ให้ดีนั้น ท่านสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆดังนี้

  • ความยาวสายสัญญาณของเอ็นโค้ดเดอร์
  • ความเร็วสูงสุดของเอ็นโค้ดเดอร์
  • Resolution or Pulse rate
  • ประเภทของการใช้งานระหว่าง Optical กับ Magnetic Encoder

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ “ที่นี่” ครับ

Answered question