การประยุกต์ใช้งาน Linear Transducer ในงานอุตสาหกรรม

0

การประยุกต์ใช้งาน Linear Transducer ในงานอุตสาหกรรม

Answered question
0

Linear Transducer เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากและใช้กันในหลากหลายอุตสาหกรรม ทรานสดิวเซอร์ประเภทนี้จะนำหลักการและคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กมาใช้ในการทำงานจึงทำให้สามารถใช้งานได้ในบริเวณที่มีอับชื้นและสกปรก ทำให้สามารถประยุกต์ไปใช้ในระบบไฮโดรลิกทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงได้ และ ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเครื่องเพรส เครื่องมิลลิ่ง เครื่องซีเอ็นซี เป็นต้น
สามารถศึกษาศูนย์รวมข้อมูลเพิ่มเติมได้ “ที่นี่” ครับ

จากภาพเป็นการสาธิต การนำ Linear Transducer มาใช้งาน

Answered question