Panel Meter คืออุปกรณ์อะไร มีหน้าที่อย่างไร?

0

Panel Meter คืออุปกรณ์อะไร มีหน้าที่อย่างไร?

Answered question
0

Panel Meter คือ อุปกรณ์ที่ใช้รับค่า Input และแสดงผลออกมาทางหน้าจอซึ่งมีทั้งแบบ Analog(แบบเข็ม) และ Digital(7 segment) ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานให้เหมาะกับความต้องการของเซ็นเซอร์ที่นำไปใช้งาน รองรับสัญญาณอินพุทครบทุก Range ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม Panal Meter ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้แสดงผลการนับจำนวนต่างๆ วัดอัตราการไหล แรงดัน กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ เป็นต้น
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ “ที่นี่” ครับ

จากภาพ แสดงถึง อุปกรณ์ Panel Meter แบบ Digital

Answered question