การติดตั้ง Load cell Indicator ควรเริ่มจากอะไร?

0

การติดตั้ง Load cell Indicator ควรเริ่มจากอะไร?

Answered question
0

ในการติดตั้งตัว Load Cell Indicator เข้ากับตัว Load Cell เพื่อใช้งานวัดน้ำหนัก หรือวัดแรง จำเป็นต้องตรวจสอบตำแหน่งของการเดินสายจากตัว Load Cell เข้ากับตัว Indicator ให้ถูกต้อง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเสียหายได้

การติดตั้งให้เหมาะสม
           สำหรับการเจาะหน้าตู้คอนโทรล หรือแผงหน้าปัดต่างๆ เพื่อติดตั้งตัว Load Cell Indicator นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้าเจาะขนาดผิดพลาดอาจทำให้การติดตั้งไม่เรียบร้อย ความแข็งแรงทนทานลดลง อีกทั้งยังทำให้เสียเวลาในการติดตั้ง หรืออาจทำให้ต้องเสียตู้คอนโทรลใบนั้นไปเลยก็ได้

วิธีการเช็คเครื่องชั่ง
หากต้องการสอบเทียบเพื่อให้ทราบว่าเครื่องชั่งของเราสามารถใช้งานได้หรือไม่ เราสามารถทำการตั้งค่าได้อยู่ 2 วิธี

  • การสอบเทียบแบบการใช้ค่าน้ำหนักจริง
  • การสอบเทียบแบบการใส่ค่าพิกัดของ Load Cell
    สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ “ที่นี่” ครับ
Answered question