อุปกรณ์วัดระยะตำแหน่งในงานอุตสาหกรรม คืออุปกรณ์ชนิดใด และมีประโยชน์ต่องานแบบไหนบ่าง ?

0

อุปกรณ์วัดระยะตำแหน่งในงานอุตสาหกรรม คืออุปกรณ์ชนิดใด และมีประโยชน์ต่องานแบบไหนบ่าง ?

Answered question
0

ระบบการวัดนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม ซึ่งงานเหล่านี้ต้องอาศัยการวัดที่ละเอียด ถูกต้อง และมีความแม่นยำสูง เข้าเรื่องเลยครับ อุปกรณ์นี้มีชื่อว่า  Linear Transducer (ลิเนียร์ ทรานสดิวเซอร์) เป็นอุปกรณ์วัดระยะตำแหน่งในงานอุตสาหกรรม เช่นงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเครื่องเพรส เครื่องมิลลิ่ง  เครื่องซีเอ็นซี เป็นต้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ “ที่นี่” ครับ

Answered question