ตู้ MDB ที่ใช้ในโรงงานอุตสากรรม คือตู้อะไรและ มีวัตถุประสงค์ทำอะไร?

0

ตู้ MDB ที่ใช้ในโรงงานอุตสากรรม คือตู้อะไรและ มีวัตถุประสงค์ทำอะไร?

Changed status to publish
0

ตู้ MDB หรือเรียกชื่อเต็มว่า (Main Distribution Board) เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นแผงแรกที่รับไฟจากการไฟฟ้าหรือด้านแรงต่ำ ของ หม้อแปลงจําหน่าย แล้วจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังแผงย่อยตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร นิยมใช้ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าจํานวนมาก ซึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจะเรียกว่า ตู้ MDB หรือ สวิทช์บอร์ด

วัตถุประสงค์

  • แจกจ่ายกำลังไฟฟ้า
  • ป้องกันระบบไฟฟ้า
  • แสดงสถานะการทำงาน
  • ระบบไฟฟ้าสำรอง

จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการควบคุม

Answered question