การแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet คืออะไร?

0

การแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet คืออะไร?

Changed status to publish
0

หมายถึง Serial to Ethernet converter  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณในรูปแบบของ Ethernet IP/TCP packets ไปเป็นได้ทั้ง RS232, RS485 หรือ RS422 ซึ่งเป็นสัญญาณแบบอนุกรม (Serial data signals) และสามารถแปลงกลับได้เช่นกัน นอกจากนี้ บางครั้งยังเรียกอีกว่า Serial device server และมีหลากหลายรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้งาน เช่น รุ่นแบบทั่วไป , รุ่น Industrial Grade , รุ่นไร้สาย Wireless

จากรูปอธิบายถึง Serial RS


RS232

RS485 Wirelees , Industrial Grade

Edited answer