เพราะเหตุใด งานติดตั้งและวางระบบเซิฟเวอร์ (Server) จึงสำคัญต่อองค์กร ?

0

เพราะเหตุใด งานติดตั้งและวางระบบเซิฟเวอร์ (Server) จึงสำคัญต่อองค์กร ?

Answered question
0

การทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นต้องมีการทำงาน ประสานงาน และใช้งานคอมพิวเตอร์ในการรับส่งงานหรือติดต่อกันอยู่เสมอ ซึ่งการที่เราประสานงานกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้อย่างราบรื่นนั้น ก็เป็นเพราะงานติดตั้งและวางระบบเซิฟเวอร์จากฝ่าย Technical Support หากไม่มีการติดตั้งหรือวางระบบเซิฟวเวอร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ การทำงานในบริษัทก็จะไม่ราบรื่น ไม่สะดวก และยังทำให้งานล่าช้าหรือพลาดการสื่อสารที่จำเป็นอีกด้วย เพราะฉะนั้นหากบริษัทหรือหน่วยงานของคุณยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรือการติดตั้งและวางระบบเซิฟเวอร์ (Server) ที่มีประสิทธิภาพล่ะก็ ลองมองหา ทีมช่างผู้ชำนาญ และ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น คุณล้าค้า สามารถศึกษาแหล่งรวมข้อมูลได้ “ที่นี่” ครับ

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.