สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ 1 เฟส ร้อนจัดขณะทำงาน มีสาเหตุอะไรบ้าง?

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ 1เฟส ร้อนจัดขณะทำงาน มีสาเหตุอะไรบ่าง?

Changed status to publish
0

อาการของมอเตอร์ ที่ร้อนจัดในขณะที่ทำงานนั้นมีสาเหตุ 5 ปัจจัย คือ เกิดการลัดวงจร , ขดลวดลงกราวน์ , เกิดการลัดวงจรระหว่างขดสตาร์ทและขดรัน , แบริ่งเสื่อมสภาพ และสภาวะโหลดเกิน ด้วยปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการมั่นตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งาน สามารถส่งผลกระทบต่อมอเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ครับ หากต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์และอื่น สามารถศึกษาได้ “ที่นี่” ครับ

Answered question