สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหายก่อนอายุใช้งาน มีอะไรบ้าง ?

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหายก่อนอายุใช้งาน มีอะไรบ่าง ?

Changed status to publish
0

สิ่งที่ทำให้มอเตอร์เสียหายก่อนอายุใช้งาน หลักๆ คือ สภาพแวดล้อม ระบบไฟฟ้า และการสั่นสะเทือน ส่งผลให้ การหลวมคลอนของชิ้นส่วนต่างๆ เช่นแบริ่ง ขดลวด การแตกร้าวของฉนวนที่นำไปสู่การลัดวงจร เป็นต้น หากมีการวางแผนก่อนการติดตั้ง โอกาสที่จะเสียหายก่อนอายุใช้งานก็จะลดน้อยลงครับ

Answered question