เอ็นโค้ดเดอร์ Encoder คืออะไร?

0

เอ็นโค้ดเดอร์ Encoder คืออะไร?

Answered question
0

คือ เซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเข้ารหัส จากระยะทางจากการหมุนรอบตัวเอง และแปลงออกมาเป็นรหัสในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ “ที่นี่” ครับ

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.