มอเตอร์ Synchronous Motor กับ มอเตอร์ Asynchronous Motor มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

มอเตอร์ Synchronous Motor กับ มอเตอร์ Asynchronous Motor มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

Changed status to publish
0

มอเตอร์ Synchronous Motor  มีความแตกต่างกัน คือ Synchronous แบบเข้าใจง่าย เป็นมอเตอร์ยุคอดีต ที่ใช้แปลงถ่าน การสตาร์ทหมุนได้ด้วยการจ่ายแรงดัน DC ไปยัง วงแหวน (Slip ring) และแปลงถ่านเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก แต่ประเภทนี้ถ้าใช้งานหนักจะต้องเปลี่ยนแปลงถ่านอยู่บ่อยๆปัจจุบันเลยนิยมหันมาใช้ Stepping Motor.

มอเตอร์ Asynchronous Motor เป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นมอเตอร์ที่ตัวแกนโรเตอร์หมุนด้วยความเร็วซิงโครนัสหักลบด้วยความเร็ว Slip ซึ่งเป็นผลทำให้ความเร็วที่ตัว Rotor มีค่าไม่เท่ากับ Synchronous Speed จึงถูกเรียกว่า Asynchronous Motor หลักการหมุน จะไม่ได้ใช้แรงดัน DC แต่จะใช้หลักการคล้ายๆ กับหม้อแปลง คือการส่งผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก Stator มายัง Rotor ที่มีขดลวดพันอยู่ ซึ่งจึงเรียกมอเตอร์ที่มีหลักการทำงานแบบนี้ว่า Induction Motor เช่นมอเตอร์กรงกระรอก เป็นต้น

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.