หลักการทำงาน Magnetic Contactor เป็นอย่างไร

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)

ศูนย์รวมความรู้แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รวบรวมข้อมูลในหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของแต่ละแบรนด์ หรือวิธีการเลือกใช้ เรายังมีลิงค์ไปที่แหล่งข้อมูลต่างๆ อีกด้วย

0

หลักการทำงาน Magnetic Contactor เป็นอย่างไร

Answered question
0

ในส่วนของการทำงาน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่อยู่ขากลางของแกนเหล็ก ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กชนะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่ (Stationary Core) เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะนี้ (ON) คอนแทคทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทำงานคือ คอนแทคปกติปิดจะเปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทคทั้งสองชุดจะกลับไปสู่สภาวะเดิม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่นี่” ครับ

Answered question