ส่วนประกอบของ Magnetic Contactor ประกอบด้วยอะไรบ่าง

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)

ศูนย์รวมความรู้แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รวบรวมข้อมูลในหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของแต่ละแบรนด์ หรือวิธีการเลือกใช้ เรายังมีลิงค์ไปที่แหล่งข้อมูลต่างๆ อีกด้วย

0

ส่วนประกอบของ Magnetic Contactor ประกอบด้วยอะไรบ่าง

Changed status to publish
0

ภายใน แมกเนติกคอนแทคเตอร์ นั้นประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ขดลวด , แกนเหล็ก , หน้าสัมผัส , สปริง
ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาหน้าที่ของชิ้นส่วนต่างๆ ได้ “ที่นี่” ครับ

Edited answer