อุปกรณ์ในการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส แบบ DOL มีอะไรบ่าง

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

อุปกรณ์ในการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส แบบ DOL มีอะไรบ่าง

Answered question
0

ในการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส แบบ DOL ซึ่งเป็นวงจรซับซ้อนน้อย ง่ายต่อการต่อใช้งาน สำหรับวงจรกำลังอุปกรณ์ที่ใช้นั้นจะต้องคำนึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ซึ่งหลักๆแล้วจะมี 4 อุปกรณ์ ประกอบด้วย เซอร์กิต เบรกเกอร์ ,แมกเนติก คอนแทคเตอร์,โอเวอร์โหลด รีเลย์ และมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ในส่วนของมอเตอร์จะนิยมใช้แบบกรงกระรอก สามารถศึกษาเพิ่มเติ่มได้ “ที่นี่” ครับ

Edited answer