การเลือกใช้โอเวอร์โหลดรีเลย์ ให้เหมาะสมกับงาน ควรคำนึงถึงอะไรบ่าง ?

คู่มือและศูนย์รวมข้อมูล โอเวอร์โหลด รีเลย์ Overload Relay

โอเวอร์โหลด คืออะไร? การต่อโอเวอร์โหลด รีเลย์ รวมถึงราคาโอเวอร์โหลด รีเลย์ และแคตตาล็อกที่มีสเปคสินค้าบอกไว้อย่างละเอียด เรารวบรวมไว้ที่นี่อย่างครบถ้วนแล้ว

0

การเลือกใช้โอเวอร์โหลดรีเลย์ ให้เหมาะสมกับงาน ควรคำนึงถึงอะไรบ่าง ?

Answered question
0

การเลือกใช้งานอย่างแรกให้คำนึงถึง ?
– การใช้งานของมอเตอร์ (ช่วงเวลาเริ่มเดิน) ตามด้วย ช่วงกระแสโอเวอร์โหลด,การรีเซ็ตหลังจากปลดวงจร และ การติดตั้ง
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่ https://mall.factomart.com/selecting-overload-relay-for-motor

Edited answer