อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดน้ำหนักในงานอุตสาหกรรม คืออะไร

0

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดน้ำหนักในงานอุตสาหกรรม คืออะไร

Answered question
0

อุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่า Load Cell เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากแรงหรือน้ำหนักให้เป็นสัญาณทางไฟฟ้า ให้แสดงบนจอ Display ใช้สำหรับงาน ด้านวัสดุ โลหะ เป็นต้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://mall.factomart.com/load-cell-guide ครับ

Answered question