หลักการทำงานของ Solenoid Valve เป็นอย่างไร แต่ละชนิดมีอะไรบ่าง

0

หลักการทำงานของ Solenoid Valve เป็นอย่างไร แต่ละชนิดมีอะไรบ่าง

Answered question
0

Solenoid Valve คือ วาล์วที่ทำงานด้วยไฟฟ้าเมื่อจ่ายไฟเข้าคอยล์โซลินอยด์วาล์วจะเปิด ซึ่งใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด ของเหลว และ ก๊าซเท่านั้นมีทั้งชนิด 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 ส่วนวาล์วชนิด 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับระบบนิวแมติค และ ระบบไฮดรอลิค มีการควบคุมให้เปิด-ปิด 3 ระบบ เปิดปิดโดยตรง,ทางอ้อม,ลูกผสม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่นี่ https://www.factomart.com/th/pneumatic-equipment/solenoid-valve.html ครับ

Edited answer