การสตาร์ท มอเตอร์ มีวิธีลดกระแสที่สูงสุดช่วงสตาร์ทให้ไม่สูงจะมีวิธีทำอย่างไรบ้าง

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

การสตาร์ท มอเตอร์ มีวิธีลดกระแสที่สูงสุดช่วงสตาร์ทให้ไม่สูงจะมีวิธีทำอย่างไรบ้าง

Changed status to publish
0

ส่วนใหญ่ งานควบคุมมอเตอร์ มักพบปัญหาเรื่องของการสตาร์ทหรือการออกตัว อาจทำให้ไฟในระบบตกได้ วิธีแก้ไข มีหลายวิธีครับ เช่น การสตาร์ทแบบ สตาร์ เดลต้า หรือ Soft Starter เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหลดของคุณลูกค้าครับ ต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็น

Edited answer