การ start motor แบบ soft start เป็นอย่างไร

คู่มือ ซอฟสตาร์ท (Soft Starter)

บทความที่เกี่ยวกับซอฟสตาร์ท Soft Starter คู่มือรวมเนื้อหาให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรี และมีศูนย์รวมรวมแคตตาล็อกและราคาตั้ง Price list ของซอฟสตาร์ทรุ่นยอดนิยม

0

การstart moter แบบ soft start เป็นอย่างไร

Changed status to publish

การใช้ Soft Starter นั้นจะช่วยลดกระแสไฟตอนสตาร์ทและหลีกเลี่ยงปัญหาแรงดันตกในระบบ นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงบิดตอนสตาร์ทและความเครียดทางกลในอุปกรณ์ได้ ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง

0

การใช้ Soft Starter นั้นจะช่วยลดกระแสไฟตอนสตาร์ทและหลีกเลี่ยงปัญหาแรงดันตกในระบบ นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงบิดตอนสตาร์ทและความเครียดทางกลในอุปกรณ์ได้ ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง

Answered question