มอเตอร์ 5HP 220V สตาร์ทตรงเลยได้ไหมครับ ใช้กับปั้มไฮดรอริกอัดอิฐบล็อคประสานระยะยาวจะมีปัญหาไหม

คู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์

มือใหม่หรืออยากศึกษาเพิ่มเติม? ในการควบคุมมอเตอร์นั้น ถ้าคุณดูเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยที่ไม่ดูภาพรวมอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในภายหลังได้ รวมถึงการนำมาซึ่งความสิ้นเปลือง เราสอนทุกประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ใน12 บทเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถทำของโปรเจคของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0

มอเตอร์ 5HP 220V สตาร์ทตรงเลยได้ไหมครับ ใช้กับปั้มไฮดรอริกอัดอิฐบล็อคประสานระยะยาวจะมีปัญหาไหม

Changed status to publish

มอเตอร์ 5HP 220V การสตาร์ทตรงหมายถึงเสียบปลั๊กไฟใช้งานทันทีได้หรือไม่ สามรถเสียบปลั๊กใช้งานได้ แต่ต้องเป็นมอเตอร์ชนิด Single Phase แนะนำเป็น มอเตอร์ 3 แรง
หรืออีก วิธีอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์3 เฟส ที่ใช้ไฟ 220V ต่อตาม Name plate ซึ่งจะมีวิธีการต่อแบบ สตาร์-เดลต้า

0

มอเตอร์ 5HP 220V การสตาร์ทตรงหมายถึงเสียบปลั๊กไฟใช้งานทันทีได้หรือไม่ สามรถเสียบปลั๊กใช้งานได้ แต่ต้องเป็นมอเตอร์ชนิด Single Phase แนะนำเป็น มอเตอร์ 3 แรง และควรติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกัน
หรืออีก วิธีอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์3 เฟส ที่ใช้ไฟ 220V ต่อตาม Name plate ซึ่งจะมีวิธีการต่อแบบ สตาร์-เดลต้า

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.