การต่อแมกเนติก คอนแทคเตอร์ 3 เฟสต้องมีโอเวอโหลดหรือไม่

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)

ศูนย์รวมความรู้แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รวบรวมข้อมูลในหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของแต่ละแบรนด์ หรือวิธีการเลือกใช้ เรายังมีลิงค์ไปที่แหล่งข้อมูลต่างๆ อีกด้วย

0

การต่อแมกเนติก คอนแทคเตอร์ 3 เฟสต้องมีโอเวอโหลดหรือไม่

Changed status to publish

ควรติดตั้ง Overload Relay เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการตัดวงจรเพื่อจ่ายกระแสไปให้โหลด ส่วนมากใช้เป็นสวิตช์เปิด-ปิดแหล่งจ่ายไฟไปที่มอเตอร์หรือปั๊ม ซึ่งจะใช้คู่กับ
แมกเนติก คอนแทคเตอร์

0

ควรติดตั้ง Overload Relay เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการตัดวงจรเพื่อจ่ายกระแสไปให้โหลด ส่วนมากใช้เป็นสวิตช์เปิด-ปิดแหล่งจ่ายไฟไปที่มอเตอร์หรือปั๊ม ซึ่งจะใช้คู่กับ
แมกเนติก คอนแทคเตอร์.

Edited answer